Taking too long? Close loading screen.

Saksit Srimarong

Data Scientist Government Big Data Institute (GBDi)

Publishing Time

Aug 11, 2022 -
Movements

เหตุใดการเปลี่ยนองค์กรเป็น Data-driven ถึงยากลำบาก

การเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven) ดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายสำคัญหลักของหลาย ๆ องค์กรในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่ทำไมเราถึงเห็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแตกต่างกันไป จากการสำรวจพบว่า วัฒนธรรมองค์กร คือปัจจัยหลักที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ยาก ไม่ใช่ด้วยเหตุผลทางเทคโนโลยีหรือกระบวนการเหมือนที่หลาย ๆ คนคิด นอกจากนั้นการที่ข้อมูลมีปริมาณและความหลากหลายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความกังวลในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยในการปกป้องข้อมูล ยังเป็นการซ้ำเติมให้การแก้ไขปัญหานี้มีความยากลำบากยิ่งขึ้นอีกด้วย บทความนี้จะขอเสนอหลักการ 3 ข้อที่จะช่วยคลี่คลายปัญหาและนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้ ปัจจุบันความท้าทายขององค์กรในการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านข้อมูลอาจจะไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีอีกต่อไป จากรายงานผลการสำรวจประจำปีของ NewVantage Partners ซึ่งเป็นรายงานว่าด้วยการติดตามความคืบหน้าของการริเริ่มด้านข้อมูลในบริษัทต่าง ๆ พบว่าผู้บริหารระดับสูงด้านข้อมูลของหลาย ๆ บริษัทต่างลงความเห็นว่า วัฒนธรรมองค์กร เป็นปัจจัยหลักที่เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล สูงถึง...

Feb 28, 2022 -
Movements

ประชาธิปไตยข้อมูล (Data Democratization) เทรนที่องค์กรควรสนใจ

คำถามเหล่านี้เป็นคำถามเกี่ยวกับความเสมอภาคในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของข้อมูลในองค์กร ซึ่งเป็นคนละประเด็นกับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลบางประเภท (User Type) ทำให้หลายๆองค์กรเริ่มมองถึงความไม่เสมอภาคนี้และเป็นที่มาของการทำข้อมูลให้เป็นประชาธิปไตย หรือ Data Democratization ประชาธิปไตยข้อมูล (Data Democratization) ไม่ใช่แค่เรื่องของ การเข้าถึงข้อมูล (Data Access) การทำข้อมูลให้เป็นประชาธิปไตยนั้นมักจะถูกเข้าใจว่าเป็นการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถ้วนเท่านั้น ซึ่งไม่ถูกเสียทั้งหมด เพราะผู้บริหารก็คงไม่อยากให้พนักงานเห็นข้อมูลความลับของบริษัท หรือฝ่ายบุคคลก็คงไม่อยากให้เราเห็นเงินเดือนของเพื่อนร่วมงานด้วยเช่นกัน ซึ่งหลักการใหญ่ๆในการทำข้อมูลให้เป็นประชาธิปไตย สรุปได้ดังนี้ มีเครื่องมือที่เหมาะสมกับความสามารถของบุคคลในการเข้าถึงและใช้งานข้อมูล สร้างบรรยากาศให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายในการใช้ข้อมูลและตั้งคำถามที่ตอบด้วยข้อมูล ทำเรื่องนี้ให้เป็นกระบวนการต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรในที่สุด เกิดขึ้นเพื่อ แก้ ปัญหาความท้าทายของการใช้ข้อมูล ทำไมองค์กรถึงควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ก็เป็นเพราะว่าเรื่องนี้เพื่อจะช่วยแก้ปัญหาที่คนในองค์กรต้องเผชิญเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลในวันต่อวัน ซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้องค์กรไม่เป็น...

Sign up to join Big Data Community Thailand

Make comments, write articles, and contribute to our community.