Taking too long? Close loading screen.

ต้นแบบบทความ (Article Template)

Apr 23, 2020

มาดูต้นแบบบทความ (Article Template) กัน ก่อนอื่น ลองดูบทความตัวอย่างได้ที่นี่

ต้นแบบบทความ (template) นี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้เขียนทุกท่าน หากท่านดูต้นแบบนี้ใน edit mode ควบคู่กับ live version ไปด้วยกัน เพื่อให้เห็นการใช้ elements ต่าง ๆ เช่น: Spacer, Heading, Image, Table โดยผู้เขียนทุกท่านสามารถเริ่มต้นเขียนจาก template ได้อย่างง่ายดายด้วย WYSIWYG (What You See Is What You Get) User Interface

Tip: วิธี copy ต้นแบบบทความสามารถทำได้โดย ไปที่ WordPress Log In page, Posts, All, พิมพ์ค้นหาว่า “template” แล้วเลือก Duplicate This ตามรูปประกอบด้านล่าง

มาตรฐานการใช้ Elements ต่าง ๆ

Citations and References

ใส่งานหรือบทความอ้างอิง เราจะใช้ modern citation style with Embedded Hyperlink แบบนี้ ก็คือ แทนที่จะ cite บทความ source แบบนี้ด้านล่างบทความ

แหล่งที่มา: https://www.theguardian.com/world/2020/apr/19/coronavirus-vaccine-when-will-we-have-one

เราจะ cite แบบนี้ ภายในบทความโดยตรง

จากบทความของ The Guardian ที่กล่าวถึงความเป็นไปได้ของการพบวัคซีนของไวรัสโคโรนานั้น…

แล้วไม่ต้องใส่ citation ด้านล่างบทความ ดูบทความตัวอย่างที่ใช้ citation style แบบนี้ได้ที่นี่ครับ: ตัวอย่าง

Tip: เวลาเขียนบทความ พยายาม refer ไป peer articles ใน BigData.go.th ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน นี่จะช่วยให้บทความที่ท่านเขียนขึ้นมา ถูกค้นหาได้ดีขึ้น เวลาคนค้นหาบทความเราใน google (ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Search Engine Optimization: SEO ได้ข้างล่าง)

Heading

หัวข้อย่อยในบทความที่ไม่ใช่ชื่อบทความที่อยู่บนสุด ให้ใช้ “H2” Heading เป็นต้นไป และถ้ามีหัวข้อย่อย ให้ใช้ “H3” ลงไปครับ

การใช้ Heading ในบทความ

In-Line Code and Code Blocks

ใส่โค้ด (code) อยากให้ใส่แบบนี้ครับ :

from docx import Document
from googletrans import Translator


def translate_doc(filename, destination='zh-CN', mix=True):
  """
  translate a word document type of file and save the result as document and keep the exactly same file format. 
    :param filename: word doc file 
    :param destination='zh-CN': 
    :param mix=True: if True, will have original language and target language into the same doc. paragraphs by paragraphs.
  """
  def tx(t): return Translator().translate(t, dest=destination).text
  doc = Document(filename)
  for p in doc.paragraphs:
    txd = tx(p.text)

    p.text = p.text + ('n' + txd if mix else '')

  for table in doc.tables:
    for row in table.rows:
      for cell in row.cells:
        txd = tx(cell.text)
        p.text = cell.text + ('n' + txd if mix else '')

  f = filename.replace('.doc', destination.lower() + '.doc')
  doc.save(f)

if __name__ == '__main__':
  filename = 'p1.docx'
  translate_doc(filename)
รูปที่ 1 วิธีใส่โค้ด และปรับค่า

ใส่โค้ดเสร็จแล้วอย่าลืมไปปรับแก้ภาษาด้วย เช่น เลือกเป็น Python จะได้มี syntax highlighting สวย ๆ

นอกจากนี้ โค้ดสามารถใส่ inline ได้ด้วย เผื่อเวลาพูดถึงตัวแปรหรือชื่อฟังก์ชัน ด้วย backticks เช่น aVariable (เหมือน Markdown).

ใส่ inline code with backticks like this: `aVariable`

Figures, Tables, Quotes

ใส่รูป รูปต้อง “Align center” หรือ “Full width”, และถ้าต้องการรันตัวเลข ให้ใช้ caption “รูปที่ 1 คำบรรยายรูป (แหล่งที่มา)” ยกตัวอย่างเช่น “รูปที่ 1 ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยในกรุงเทพฯ (แผนภาพจาก ThaiFightCOVID)”

รูปที่ 3 ใส่ caption รูปตรงนี้ ถ้ามีที่มา ให้ cite with hyperlink แบบนี้ (แหล่งที่มาจาก ThaiFightCOVID)

ถ้ามี ประโยค ในบทความของเราเองที่น่าสนใจ อยากให้ highlight ประโยคนั้น ด้วย Quote Block แบบนี้ โดยไม่ต้องอ้างที่มา เช่น:

ต้นแบบบทความ (template) นี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้เขียนทุกท่าน หากท่านดูต้นแบบนี้ใน edit mode ควบคู่กับ live version ไปด้วยกัน เพื่อให้เห็นการใช้ elements ต่าง ๆ เช่น: Spacer, Heading, Image, Table โดยผู้เขียนทุกท่านสามารถเริ่มต้นเขียนจาก template ได้อย่างง่ายดายด้วย WYSIWYG User Interface

สังเกตวิธีการเขียน โคล่อน (:) และ ไม้ยมก (ๆ) ตามหลักราชบัณฑิตยสถาน จะเขียนโดยมี space เว้นวรรค

 • ทั้งก่อนและหลัง ไม้ยมก
 • หลัง โคล่อน เท่านั้น

ใส่ตาราง ขอให้ใช้หัวตารางสีแดงอ่อน เนื่องจากสีแดง เป็นหนึ่งใน key color ของ Big Data Thailand ทั้งใน icon & web UI ครับ

Tip: ตารางสามารถ copy and paste จาก Excel / Word มาลง WordPress ได้เลย เหลือแต่จัด format

หัวตาราง 1หัวตาราง 2
1,97814,000 – 40,000
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองอันน่าสนใจ

มาตรฐานการเขียนสมการคณิตศาสตร์ในบทความด้วย LaTeX

Section นี้ โชว์ตัวอย่างเบื้องต้น ผู้อ่านลองดู การแสดงสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ด้วย LaTeX ใน WordPress ครับ

ใส่สมการแบบภาพประกอบ กดเพิ่ม paragraph ธรรมดา แล้วเลือก Center Text Alignment แล้วก็พิมพ์สมการเลย (อย่าลืมครอบ Spacer-GBDi)

สมการตอนพิมพ์ใน Editor จะครอบด้วย </code> และมีการประกาศใช้ <code>latexpage</code> command ดูเพิ่มเติมได้ใน<a href="https://bigdata.go.th/uncategorized/math-equation-with-latex-guide/">บทความเสริมเรื่อง LaTeX</a></figcaption></figure> <!-- /wp:image --> <!-- wp:paragraph --> สิ่งที่ใส่ลงไปจะถูก rendered เป็นแบบนี้ ตอน Preview / Published (ตอน Published แล้ว ลอง zoom ในเว็บเข้าไปดูจะพบว่า สมการ รูปไม่แตก เพราะสมการ LaTeX ถูก rendered as vector graphics 👍): <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:block {"ref":1803} /--> <!-- wp:paragraph {"align":"center"} --> d(x,y) = sqrt{sum_{i=1}^{n}{(x_i - y_i)^2}} <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:block {"ref":1803} /--> <!-- wp:paragraph --> ใส่สมการ inline ทำแบบนี้ (ไวยากรณ์ของ LaTeX) :f(x) = frac{1}{1+e^{-x}}$

เขียน ๆ อยู่บางทีก็กด Preview ดูบ้างเป็นพัก ๆ จะได้ดูว่า ที่เขียนมา แสดงผลตามที่ต้องการหรือไม่

เพิ่ม Metadata ให้บทความ

ผมแนะนำให้เพิ่ม metadata เหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อ improve SEO -- เราใช้เวลาตั้งใจเขียนบทความขึ้นมา เราคงอยากให้มีคนอ่านบทความของเราเยอะ ๆ จริงไหมครับ

เขียนเสร็จแล้ว อย่าลืม metadata ต่อไปนี้ครับ (In Document -> Permalink -> URL Slug, make sure that this contains English only. This may help your article's SEO (Search Engine Optimization). ดูรูปที่ 4-5 ประกอบ

ไปที่ Document อยู่ข้างขวาของ Editing UI)

 • แก้ URL Slug ให้มีแต่ภาษาอังกฤษ (This may help make your article more discoverable by improving SEO (Search Engine Optimization)),
 • แก้หมวดหมู่บทความ (Categories) ตรงที่ให้เลือก Primary Category ให้เลือกระดับที่ตื้น (shallow) ที่สุด เพื่อให้ลิงค์บทความสั้น ตามรูปที่ 5,
 • hashtags พยายามเลือกอันที่มีอยู่แล้ว และถ้าต้องพิมพ์ใหม่ ให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก capitalized ให้ถูกต้อง เช่น "SciPy" ไม่ใช่ "scipy",
 • banner image เลือกรูปสวย ๆ ที่เกี่ยวกับบทความมาใส่เป็น thumbnail ลองดูที่ Unsplash, Pixabay (เลือกเว็บที่ไม่บังคับ attribution จะได้ไม่ต้องห่วง copyright violation),
 • excerpt text
รูปที่ 4 วิธีแก้ URL Slug (เวลาแอดรูป อย่าลืม center alignment)
รูปที่ 5 เพื่อให้ลิงค์สั้น เวลาที่มี nested categories ให้เลือกระดับตื้นที่สุด (most shallow) เป็น primary category

เสร็จแล้วกดปุ่ม Rank Math plug-in มุมบนขวา แล้วเพิ่ม SEO metadata เหล่านี้เข้าไปเท่าที่ได้ คือ (1) Focus Keyword หลังจากนั้นกด Edit Snippet และแก้ (2) Permalink (ลอกจาก URL Slug ก็ได้), (3) Description (ลอกจาก Excerpt ก็ได้) เราเติมสิ่งเหล่านี้เพื่อให้บทความของเราถูกค้นพบง่ายขึ้นด้วย search engines ต่าง ๆ บทความที่เราเขียนจะได้มีโอกาสเข้าถึงผู้อ่านที่หลากหลายมากขึ้น

Rank Math จะบอกเราว่า ควรแก้อะไรเพิ่มอีกบ้าง เว็บเราถึงจะ "น่าหาเจอมากขึ้น" เวลาคน search on Google เช่น ควรเลือก Keyword ที่ปรากฏในตำแหน่งสำคัญ ๆ ในบทความ (หัวเรื่อง หัวข้อ ย่อหน้าแรก เป็นต้น) ผมแนะนำให้ทำตามลิสต์เหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อ improve SEO โดยพยายามทำให้ได้มากกว่า 70 คะแนนขึ้นไป -- เราใช้เวลาตั้งใจเขียนบทความขึ้นมา เราคงอยากให้มีคนอ่านบทความของเราเยอะ ๆ จริงไหมครับ 😊

ให้เครดิต ทั้ง Writer และ Editor

ในขณะที่ผู้เขียน (writer) กำลังนำบทความขึ้น WordPress ขอให้เพิ่มชื่อ editor เข้าไปด้วย และเขียนคำอธิบายท้ายบทความ

 • ไม่ต้องใส่ ดร. สำหรับคนที่จบ ป.เอก เพราะในกล่อง Authors จะมีให้ใส่ ", PhD" อยู่แล้ว
 • ไม่ต้องใส่คำนำหน้า นาย นาง นางสาว

ตัวอย่างเช่น:

เนื้อหาโดย ปพจน์ ธรรมเจริญพร
ตรวจทานและปรับปรุงโดย อนันต์วัฒน์ ทิพย์ภาวัต
เพิ่มชื่อ Editor ที่ "Authors" Section ในกล่องเครื่องมือทางขวา

หน้าตาของการให้เครดิตผู้เขียนและผู้พิสูจน์อักษร ควรจะออกมาในลักษณะนี้

Final Touch: Profile Picture

บทความแต่ละบทความ จะมี author bio แนบท้าย อย่าลืมปรับปรุง name, profile picture, bio ด้วยนะครับ วิธีแก้ profile picture ล็อกอินเข้า account ของตัวเอง แล้วกดแก้รูปภาพได้เลย โดยมาตรฐานแล้วเราแนะนำให้ใช้รูปและ profile description ประมาณนี้ :

 • รูป เลือกรูปที่สว่าง (well-lit), เห็นหน้าชัดเจน, professional
 • ชื่อภาษาอังกฤษ, ใครจบ PhD, พิมพ์ต่อท้ายนามสกุลได้เลย เช่น "Nontawit Cheewaruangroj, PhD"
 • ตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ
 • ที่ทำงาน ภาษาอังกฤษ
ไปที่ Profile เพื่อแก้ไขข้อมูล (บางคนอาจจะเป็นเมนู Users แทน)

เขียนเสร็จ ปรับ metadata เสร็จแล้ว อย่าเพิ่งกด Publish นะครับ เดี๋ยวให้ Editor ดูรายละเอียดอีกครั้ง และเลือกวันเวลาที่เหมาะสม กด Publish ให้ครับ

Additional Resources

Papoj Thamjaroenporn

Editor-in-Chief at BigData.go.th and Senior Data Scientist at GBDi

Sign up to join Big Data Community Thailand

Make comments, write articles, and contribute to our community.