Taking too long? Close loading screen.

วิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ ตัวช่วยในการฝ่าวิกฤติโควิด 2019 ไปด้วยกัน

Apr 7, 2020
ภาพที่ 1: Corona virus หรือ  COVID-19
ที่มาภาพ: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/03/13/coronavirus-how-artificial-intelligence-data-science-and-technology-is-used-to-fight-the-pandemic/#2ab2ae045f5f

ล่าสดุ (3 เม.ย. 2563) ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) พุ่งเกินกว่า 1 ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกาที่ก้าวกระโดดแซงประเทศอื่นๆไปอย่างน่าเป็นห่วงจริงๆภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 เดือน  บทเรียนจากไข้หวัดใหญ่สเปน (1918 Spanish Flu) สมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 น่าจะเป็นกรณีศึกษาแบบอย่างที่นักรบโควิด-19ทั่วโลกสามารถนำมาเป็นเรียนรู้และประยุกต์ได้ (สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ “ฝ่าวิกฤติโควิด-19 จากบทเรียนในอดีต : ไข้หวัดใหญ่สเปน (1918 Spanish Flu)”) 

ภาพที่ 2: Dashboard ติดตามสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมใน “ไวรัสโคโรนา” การติดตามการแพร่กระจายของ โควิด 2019 จากทั่วโลก)
ที่มาภาพ https://coronavirus.jhu.edu/map.html

ตั้งแต่มีข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าในประเทศจีน ทางรัฐบาลของทุกประเทศรวมถึงรัฐบาลของประเทศจีนเองด้วยนั้น ก็ได้หันมาใช้เทคโนโลยีและข้อมูลที่มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพื่อศึกษาและวิเคราะห์หาวิธีรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด 2019 เทคโนโลยีที่รัฐบาลทั่วโลกได้นำมาใช้ประโยชน์ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด 2019 ล้วนแล้วแต่เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและเป็นที่นิยมในโลกยุคดิจิตัลทั้งสิ้น อาทิเช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตำแหน่งจากโทรศัพท์มือถือ การใช้แอปฯเพื่อติดตามผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ การทำDashboard เพื่อติดตามจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งในและต่างประเทศแบบเรียลไทม์ ตลอดจนการใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ วันนี้เราจะมาดูว่าเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและศาสตร์ใหม่ๆที่กำลังติดเทรดอย่าง การใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Sciences) การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือการทำMachine Learning นั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการต่อสู้กับโควิด 2019 ได้อย่างไรบ้างดังต่อไปนี้ (ปรับปรุงจากข้อเสนอของคุณ Bernard Merr ที่เป็นหนึ่งในผู้มีชื่อเสียงในวงการ Big Data Analyticsซึ่งได้เขียนไว้ใน Forbes)

  1. ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจหา ติดตามและพยากรณ์การแพร่ระบาด
  2. ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจหาเชื้อไวรัสและพัฒนาหายาต้านเชื้อและรักษา
  3. ใช้ในการตรวจสอบการขอเงินชดเชยกับบริษัทประกันหรือใช้ในการตรวจสอบการขอรับสิทธิ์ต่างๆ 
  4. ใช้โดรนในการส่งพัสดุทางการแพทย์
  5. ใช้หุ่นยนต์ทำงานที่เสี่ยงภัย เช่น การฉีดยาฆ่าเชื้อ การส่งอาหาร การให้ข้อมูลต่างๆ เป็นต้น
  6. ใช้Chatbot เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์และตอบข้อสงสัยทั่วไปเพื่อลดการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธรณะสุขและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง
  7. ใช้Supercomputer และ ระบบ Cloud มาช่วยในการประมวลผลข้อมูล share ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล
  8. ใช้เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน เช่น การทำงานจากบ้าน 

เหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด 2019 ครั้งนี้ต้องถูกจารึกไว้เป็นวิกฤติอันดับต้นๆของโลกอย่างแน่นอน แต่เราทุกคนต้องร่วมกันต่อสู้และฝ่าฟันวิกฤตินี้ไปด้วยกัน และที่สำคัญเราต้องพยายามเปลี่ยนวิกฤตินี้ให้เป็นโอกาสเพื่ออนาตคของเราทุกคน และ เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและศาสตร์ใหม่ๆที่กำลังติดเทรดอย่างการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Sciences) หรือการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) จะสามารถช่วยให้เราผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันอย่างประสบความสำเร็จ

ที่มา: 

  1. https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/03/13/coronavirus-how-artificial-intelligence-data-science-and-technology-is-used-to-fight-the-pandemic/#2ab2ae045f5f

Vorapitchaya Rabiablok

Senior Data Scientist and Project Manager Government Big Data Institute (GBDi)

Sign up to join Big Data Community Thailand

Make comments, write articles, and contribute to our community.