ซีรีส์แนะนำไอเดียของ Big Data ต่อเนื่องจากวิดีโอที่แล้ว (“Big Data คืออะไร?”) เรียนรู้กระบวนการออกแบบโครงการ Big Data นำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญจาก “สถาบันบิ๊กดาต้า” (Government Big Data Institute: GBDi)

Recommended Posts