ซีรีส์แนะนำไอเดียของ Big Data ต่อเนื่องจากวิดีโอที่แล้ว (“Big Data คืออะไร?”) เรียนรู้กระบวนการออกแบบโครงการ Big Data นำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญจาก “สถาบันบิ๊กดาต้า” (Government Big Data Institute: GBDi)

The Government Big Data Institute aims to lead the Thai Government toward digital transformation by building workforce of the future, consulting, and implementing Big Data initiatives with cutting-edge, standard-defining technologies.

Recommended Posts