Taking too long? Close loading screen.

Curve Fitting อย่างง่ายดาย ด้วย SciPy : สำหรับการพยากรณ์แนวโน้มเบื้องต้น

Apr 8, 2020

ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 นี้ เราอาจจะได้เห็นหลาย ๆ คนได้ลองพยายามนำข้อมูลของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ วันมาพยากรณ์ว่ามันจะมีแนวโน้มไปในทิศทางไหน โมเดลที่นิยมนำมาใช้ก็คือ SEIR model (ลองอ่าน การจำลองสถานการณ์ COVID-19 ผ่านตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์) ที่สามารถอธิบายการระบาดโดยใช้สมการอนุพันธ์ต่าง ๆ แต่พอเข้าไปอ่านดูแล้วพวกเราบางคนอาจจะคิดในใจว่า ทำไมมันยากอย่างนี้!! 😢 วันนี้ผมจึงเอาอีกเทคนิคที่ง่ายขึ้นและซับซ้อนน้อยลงมานำเสนอนั่นก็คือการ fit curve แบบง่าย ๆ เลย (คำเตือน: วิธีนี้ไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการพยากรณ์โรคระบาด ผลจากการพยากรณ์ด้วยวิธีนี้อาจป็นไม่ตรงกับความเป็นจริง)

มารู้จักกับ library Scipy

SciPy (อ่านว่า ไซ-พาย) เป็น library ที่ใช้ใน python สำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีฟังก์ชันหลากหลายไม่ว่าจะเป็น linear algebra, calculus หรือ optimization ทุกคนอาจจะได้เคยใช้ NumPy มาก่อน SciPy สามารถนำมาใช้ควบคู่และเติมเต็ม NumPy ได้อย่างดีเยี่ยม

ฟังก์ชัน curve_fit จาก SciPy

สำหรับบทความนี้ ฟังก์ชันที่เราจะใช้กันก็คือ curve_fit จาก library scipy.optimize ที่สามารถใช้ในการปรับสมการให้เข้ากับข้อมูลที่เรามีมากที่สุด โดยเราจะต้องกำหนดหน้าตาของสมการตัวนั้นมาก่อน แล้วฟังก์ชัน curve_fit จะพยายามหาค่า parameter ที่จะทำให้สมการของเรานั้นใกล้เคียงกับข้อมูลจริงที่สุด อ่านถึงตรงนี้อาจจะยังไม่เข้าใจ มาเริ่มจากการลองใช้เลยดีกว่า 

เริ่มต้นจากการ import library เราจะใช้ matplotlib มาสำหรับการสร้างกราฟและ SciPy ในการ fit curve

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt 
from scipy.optimize import curve_fit 

สมมติฟังก์ชันขึ้นมาตัวนึงสำหรับสมการที่จะใช้ เป็นสมการเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential): f(x)=ae^{-bx}+c ที่มี parameter ที่ไม่รู้ค่าคือ a, b และ c โดยใช้ฟังก์ชัน np.exp จาก NumPy

def func(x, a, b, c): 
  return a * np.exp(-b * x) + c

เรายังไม่มีข้อมูลจริงมาใช้ ดังนั้นเราก็สร้างมันขึ้นมาก่อน โดยตั้งให้ คือ a = 2.5, b = 1.3 และ c = 0.5 แต่ใส่ noise ขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลกระจัดกระจาย

xdata = np.linspace(0, 4, 50)
y = func(xdata, 2.5, 1.3, 0.5) 
np.random.seed(1729) 
y_noise = 0.2 * np.random.normal(size=xdata.size) 
ydata = y + y_noise 
plt.scatter(xdata, ydata, s = 2) 

พอเรามีตัวฟังก์ชันและข้อมูลแล้ว ก็สามารถเรียก curve_fit ได้

popt, pcov = curve_fit(func, xdata, ydata)

output ของ curve_fit นั้นมีสองตัวคือ

 1. popt เป็นค่าที่ดีที่สุดสำหรับ parameter จากสมการของเรา
 2. pcov เป็นค่าทางสถิติที่บอกถึงการกระจายตัวของข้อมูลและความคลาดเคลื่อนของค่า parameter ที่หามาได้

เราจะสนใจแค่ popt ซึ่งจะบอกค่า  a, b และ c ที่เราหามาได้ และ นำมาสร้างกราฟเทียบกับข้อมูลจริง

plt.scatter(xdata, ydata, label='data', s = 2)
plt.plot(xdata, func(xdata, *popt), 'r-', 
label='fit: a=%5.3f, b=%5.3f, c=%5.3f' % tuple(popt))
plt.legend() 

เท่านี้เราก็ได้สมการและเส้นโค้งสำหรับข้อมูลที่มีและเราก็ยังสามารถใช้พยากรณ์ข้อมูลต่อไปได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตามข้อจำกัดของ curve_fit ก็คือเราต้องรู้รูปแบบของสมการที่จะใช้ก่อน ไม่งั้นจะไม่สามารถทำอะไรได้ แต่ข้อดีคือรูปแบบของสมการนั้นเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่สามารถเขียนเป็นฟังก์ชันใน python ได้ และจะมี parameter กี่ตัวก็ได้

พยากรณ์การระบาดของโรคในประเทศเกาหลี

ทีนี้ลองมาดูกันว่าเรากันว่าเราจะใช้ฟังก์ชันนี้มาช่วยในการพยากรณ์การระบาดของโรคได้อย่างไร ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าข้อมูลที่เราจะพยากรณ์หน้าตาเป็นอย่างไร และควรจะสมการรูปแบบไหนมาอธิบายข้อมูลพวกนี้

เราจะใช้ข้อมูลผู้ป่วยในประเทศเกาหลีใต้จาก ชุดข้อมูลบน github โดยเราจะใช้ข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มาใช้ในการคำนวนและนำมาพยากรณ์การระบาดในเดือนมีนาคม  

สำหรับรูปแบบของสมการนั้นโดยปกติแล้วหากเราดูกรณีศึกษาของการระบาดโรคนั้นจะเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยในข่วงแรกจะเพิ่มขึ้นแบบเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential) ก่อนที่จะชะลอตัวเพิ่มขึ้นช้าลงจนหยุดเพิ่มขึ้นในที่สุด ลักษณะของกราฟแบบนี้มีชื่อเรียกว่าซิกมอยด์ (Sigmoid)

มีสมการหลายสมการที่มีลักษณะแบบซิกมอยด์ ไม่ว่าจะเป็น

 • สมการ logistic : f(x) = frac{1}{1+e^{-x}}
 • สมการ tanh: f(x) = tanh⁡(x) = frac{e^{x} - e^{-x}}{e^{x}+e^{-x}}
 • สมการ arctan: f(x) = tan^{-1}(x)
 • สมการ error: f(x) = textrm{erf}⁡(x) = frac{2}{sqrt{pi}} int_0^x e^{{-t}^2}dt
 • หรือ สมการพีชคณิตทั่วไปอย่าง f(x) = frac{x}{sqrt{1+x^2}}

สำหรับบทความนี้ผมจะใช้สมการ textrm{erf}(x) เนื่องจากมีอยู่ใน library scipy.special สามารถเรียก scipy.special.erf มาใช้ได้เลย โดยฟังก์ชันที่ผมใช้มีหน้าตาแบบนี้

def func(x, a, b, c): 
  return a*(1+scipy.special.erf((x-m)/s))

จากนั้นจึงใช้ฟังก์ชัน curve_fit เพื่อหาค่า parameter a, b และ c เพื่อที่จะ match กับข้อมูลที่ใช้ ซึ่งได้ผลออกมาตามภาพ

เมื่อเราได้ตัวสมการของเราออกมาแล้วเรากฎนำมาพยากรณ์ดูซิว่าถ้าเทียบกับข้อมูลจริงแล้วจะแม่นยำแค่ไหน (สีเขียวคือข้อมูลช่วงเดือนกุมภาพันธ์นำมาใช้คำนวณ สีแดงข้อมูลจริงในช่วงเดือนมีนาคมที่เอามาใช้เทียบ)

จะเห็นได้ว่าสมการของเราสามารถฟิตกับข้อมูลช่วงแรกที่นำมาคำนวณได้ดีมาก แต่หลังจากนั้นการทำนายก็ไม่ได้แม่นยำสักทีเดียว ซึ่งเกิดจาก

 1. สมมติฐานของสมการที่เราใช้ เส้นโค้งซิกมอยด์อาจจะไม่ได้เหมาะสมหรือแม่นยำ อย่างในกรณีของประเทศเกาหลีจะเห็นว่าช่วงหลังจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแบบเป็นเส้นตรง ซึ่งจะต่างจากโค้งซิกมอยด์
 2. การเปลี่ยนแปลงของการกักกันโรค เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการต่าง ๆ นั่นหมายความว่าสมการที่จะใช้อธิบาย อาจจะเปลี่ยนไปด้วย ทำให้การใช้สมการเดียวสำหรับทุกสถานการณ์นั้นอาจไม่ถูกต้อง
 3. การตรวจโรค จำนวนผู้ป่วยที่รายงานอาจจะไม่เท่ากับจำนวนผู้ป่วยที่แท้จริง แต่เป็นจำนวนผู้ป่วยที่ตรวจเจอโรค ดังนั้นตัวเลขผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน อาจจะขึ้นกับความสามารถในการตรวจโรคของประเทศนั้นด้วย

พยากรณ์การระบาดของโรคในประเทศไทย

เมื่อได้ลองของเกาหลีแล้ว เรามาลองของประเทศไทยกันบ้าง โดยจะเริ่มใช้ข้อมูลหลังจากที่มีผู้ป่วยมากกว่า 100 คน (15 มีนาคม 2563) เพราะการระบาดเริ่มแพร่ในวงกว้าง โดยผมจะลองใช้ทั้งสมการซิกมอยด์และเอกซ์โพเนนเชียล  เพราะสถานการณ์การระบาดในไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นอยู่ดังนั้นตัวเส้นกราฟอาจจะใช้เอกซ์โพเนนเชียลได้ถ้าดูในระยะสั้น ๆ

เอกซ์โพเนนเชียล (exponential)
ซิกมอยด์ (sigmoid)

จะเห็นได้ว่าในสองกรณีผลที่ได้ค่อนข้างแตกต่างกันมากทีเดียว นั่นเป็นเพราะว่าสมการที่เราใช้เป็นสมมติฐานนั้นส่งผลอย่างมากผลการวิเคราะห์ ซึ่งก็อาจจะเป็นจุดอ่อนของการใช้วิธีนี้ในการพยากรณ์ตัวเลขผู้ป่วยเพราะเราไม่รู้ว่าสมการที่ใช้ควรมีหน้าตาอย่างไร ต้องเอาเองโดยดูจากการระบาดในอดีตซึ่งก็อาจจะแตกต่างกับการระบาดในปัจจุบัน วิธีการที่มีที่มาที่ไปมากกว่าอย่างเช่น SEIR model ซึ่งสามารถทำนายจำนวนผู้ป่วยตามหลักระบาดวิทยาจึงมักจะเป็นที่นิยมใช้มากกว่าครับ

สรุปได้ว่าการใช้ curve_fit ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดี ในการหาสมการที่จะมาอธิบายข้อมูลของเราเพราะทำได้ง่าย และอาจจะสามารถใช้พยากรณ์แนวโน้มของข้อมูลในอนาคตแบบรวดเร็วอีกด้วย

Nontawit Cheewaruangroj, PhD

Project Manager and Senior Data Scientist at Government Big Data Institute (GBDi)

Sign up to join Big Data Community Thailand

Make comments, write articles, and contribute to our community.