Taking too long? Close loading screen.

Methiyapha Srimontrinond

Data Scientist Government Big Data institute (GBDi)

การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางอุตุฯเพื่อการเกษตร ท่องเที่ยว และการเดินเรือ

ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยามีผลต่อการวางแผนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย บทความนี้จะยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาสำหรับการวางแผนการเพาะปลูกข้าวนาน้ำฝน การวางแผนสำหรับการท่องเที่ยว รวมทั้งการเฝ้าระวังในการเดินเรืออีกด้วย กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมกับ GBDi ในการนำข้อมูล Big Data ทางอุตุนิยมวิทยาของกรมอุตุฯ มาประยุกต์ใช้ เพื่อนำเสนอข้อมูลการพยากรณ์อากาศให้เกิดประโยชน์ต่อภาคส่วนต่าง ๆ โดยในระยะเริ่มต้น GBDi ให้การสนับสนุนกรมอุตุฯในด้านการทำ Data Visualization และ Data Analytics ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนโครงการในระยะสั้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการเชื่อมโยงและการวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ผ่าน 3 โครงการหลัก ดังนี้ 1. อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรกรรม เช่น การปลูกข้าว ซึ่งมีการสำรวจ ศึกษาสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ และสร้างแบบจำลอง เพื่อมุ่งเน้นการปลูกข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรและลดผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนที่ไม่อาจคาดเดาได้ สร้างเป็น Dashboard การตัดสินใจปลูกข้าวในพื้นที่นาน้ำฝนของภาคอีสานโดยใช้ปริมาณน้ำฝนสะสมล่วงหน้าดังรูปที่ 1 และ 2 2. อุตุนิยมวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว           การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนเราโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทาง การติดตามสภาพอากาศเพื่อการท่องเที่ยวถือเป็นประเด็นสำคัญที่เราสนใจในการนำข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยามาประยุกต์เพื่อแนะนำการท่องเที่ยว โดยแบ่งตามช่วงเวลาที่สนใจ แดชบอร์ดแสดงข้อมูลการคาดการณ์วันที่เหมาะสมสำหรับการเดินป่า การไปเที่ยวชายหาด การไปเที่ยวทะเล และกิจกรรมอื่น …

การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางอุตุฯเพื่อการเกษตร ท่องเที่ยว และการเดินเรือ Read More »

การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสร้างยอดขายและการตลาดออนไลน์

แนะนำตัวเอง สวัสดีครับ ชื่อ เกียรติกร เทียนธรรมชาติ ตอนนี้ดำรงตำแหน่ง Managing Director ของบริษัท aDay Fresh ซึ่งเราเป็นเจ้าแรก ๆ ที่ดำเนินกิจการ ผลไม้พรีเมียมดิลิเวอรี ที่ให้ลูกค้าสามารถสั่งกระเช้าผลไม้ผ่านทางออนไลน์ได้ และดำเนินธุรกิจมามากกว่า 8 ปีแล้วครับ ( การบริหารจัดการข้อมูล ) ความภูมิใจ เราได้มอบประสบการณ์การบริการสุดประทับใจให้กับลูกค้าทุกเพศทุกวัย มามากกว่า 8 ปี ในทุกเทศกาลและโอกาสสำคัญ ทั้งในประเทศ และประเทศใกล้เคียง และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนอกเหนือจากการขายผลไม้นำเข้าพรีเมียมคือ เราได้ช่วยเหลือเกษตรกรไทย และงานฝีมือจักรสานของคนไทยด้วยกันเอง เราส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ที่ทำงานฝีมือมีรายได้ รวมถึงสร้างความมั่นคงให้กับแรงงาน ให้สามารถมีรายได้ที่มั่นคง เรามีความตั้งใจนำสิ่งใหม่ ๆ มามอบให้คนไทยได้ลองอยู่เสมอ ทั้งของคนไทยเองและของที่เรานำเข้ามาจากต่างประเทศ อุปสรรคต่าง ๆ ด้วยประสบการณ์ที่ผมเคยเรียนและทำงานประจำเป็นด้าน Computer Science มาเป็นเวลา 6 ปีก่อน ประกอบกับการทำธุรกิจตรงนี้ ทำให้ช่วงแรกไม่มีความรู้ด้านการตลาดมากนัก ก็งู ๆ ปลา ๆ เลยครับ …

การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสร้างยอดขายและการตลาดออนไลน์ Read More »

เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ในขณะที่ทุกองค์กรต่างกำลังเก็บรวบรวมข้อมูล แต่มีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่จะขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลจริง ๆ และนี่คือ 5 เหตุผลที่ข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณได้ ( กลยุทธ์ ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ) ทุกบริษัทกำลังเก็บรวบรวมข้อมูลในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ข้อมูลด้านประชากรจากแหล่งบุคคลภายนอก หรือข้อมูลเชิงลึกจากรูปแบบสภาพอากาศ สิ่งนี้ถือว่าเป็นข่าวดี เพราะที่ผ่านมาข้อมูลที่สำคัญเหล่านี้มักถูกมองข้าม เท่านั้นยังไม่พอ บริษัทต้องใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนธุรกิจในทุก ๆ ภาคส่วนอีกด้วย จากการแบบสำรวจล่าสุดของ PwC ที่สหรัฐอเมริกา (PwC U.S. Cloud Business Survey) พบว่ามีผู้บริหารเพียง 34% เท่านั้นที่มีการตัดสินใจที่ดีจากการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมาย และผลลัพธ์ทางธุรกิจของพวกเขาได้ และมีเพียง 16% เท่านั้นที่มองว่าข้อมูลมีมูลค่ามหาศาล และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง แล้วอะไรล่ะ ที่รั้งบริษัทเหล่านี้ไว้? หลายบริษัทมีหนี้สินจากการลงทุนด้านเทคโนโลยี ซึ่งหนี้จากการลงทุนนี้ก็มีการสะสมและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพราะพวกเขาก็ไม่อยากทิ้งสิ่งที่เขาลงทุนไปกับระบบดั้งเดิม ทำให้พวกเขาตามนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้าสู่ตลาดไม่ทัน พวกเขาจึงกังวลว่าธุรกิจของตนจะไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ รวมถึงคนในบริษัทก็ยังขาดความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้พนักงานหลายคนต้องเจอกับปัญหาในการตัดสินใจจากการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 5 เหตุผลที่ข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณได้ …

เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล Read More »

5 ข้อดีที่นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้รับจากการใช้ Microsoft Power BI

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ในยุคนี้อินเทอร์เน็ต และไอทีมีความสำคัญมากในวงการธุรกิจ แม้กระทั่งธุรกิจที่ให้บริการยานพาหนะก็ยังคงต้องใช้เว็บไซต์ ,แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งไปกว่านั้น เทคโนโลยีในทุกวันนี้ก็พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง อีกทั้งหลายธุรกิจก็กําลังเผชิญกับปัญหาในการบริหารจัดการ กับข้อมูลจำนวนมาก ธุรกิจหล่านี้จึงต้องการตัวช่วย หรือแอปพลิเคชันพิเศษ เพื่อจัดการแก้ไขปัญหานี้ และนี่คือเหตุผลที่ BI และ Data Visualization เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก ธุรกิจหลายพันแห่งจึงเลือกใช้แอปพลิเคชัน BI อย่าง Microsoft Power BI เพื่อตอบความต้องการในเรื่องนี้ แล้ว BI Solutions คืออะไรล่ะ BI Solutions ย่อมาจาก Business Intelligence Solutions ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลมาจัดทำรายงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะซอฟต์แวร์นี้มีฟังก์ชันที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละบุคคลหรือแผนกได้ เพราะอะไร หลายธุรกิจจึงเลือกใช้ BI Solutions ธุรกิจจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ กําลังใช้เครื่องมือพิเศษอย่าง Power BI ด้วยเหตุผลหลายประการดังนี้ เมื่อบริษัทของคุณใช้เครื่องมือ BI ที่มีประสิทธิภาพเช่น Microsoft Power …

5 ข้อดีที่นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้รับจากการใช้ Microsoft Power BI Read More »

4 เคล็ดลับ การเปลี่ยน Big Data ให้เป็นยอดขาย

หากคุณต้องการทราบ 4 เคล็ดลับว่า มีวิธีใช้ประโยชน์จาก Big Data ยังไงให้เพิ่มยอดขายหรือรายได้ นี่คือคำแนะนำบางส่วนที่คุณควรพิจารณา ( 4 เคล็ดลับเปลี่ยน Big Data ให้เป็นยอดขาย ) บริษัทมากมายใช้ Big Data ในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ใช้สำรวจหาโอกาสเพื่อทำการตลาด ซึ่ง Big Data หมายถึงเทคโนโลยีเพื่อการจัดเก็บ การวิเคราะห์ และจัดการข้อมูลปริมาณมหาศาล และซับซ้อน ด้วยข้อมูลของลูกค้า เราจะเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคง่ายขึ้น เราสามารถปรับปรุง หรือพัฒนาสินค้า หรือบริการของเราให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีขึ้น นอกจากนี้ Big Data ยังช่วยขจัดเรื่องที่เมื่อก่อนนักยุทธศาสตร์การตลาดต้องคอยคาดเดานั่งเทียน เพราะเราสามารถระบุพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและใช้ต่อยอดเวลาทำ Campaign ได้อีกด้วย ที่จริงแล้วจุดหมายปลายทางของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า คือ การรู้ไปถึง Profile ของลูกค้า เข้าใจความสนใจ ความชื่นชอบ สามารถแนะนำลูกค้าได้ จนไปสู่การปิดการขายหรือการทำธุรกรรมกับบริษัท ประเด็น คือ Big Data จะสร้างรายได้ทางการตลาดผ่านวิธีการต่าง ๆ และหากคุณต้องการทราบ 4 …

4 เคล็ดลับ การเปลี่ยน Big Data ให้เป็นยอดขาย Read More »

10 ข้อผิดพลาดของระบบอัตโนมัติที่ควรหลีกเลี่ยง

10 ข้อผิดพลาดของระบบอัตโนมัติที่ควรหลีกเลี่ยง ระบบอัตโนมัตินั้น ถ้าทำงานได้ไม่ดี ก็สามารถทำให้เกิดผลกระทบทางด้านลบได้